| |
 A A A

sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 8 listopada o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie projektu protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
2. przyjęcie projektu protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
3. przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia i zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie, ul. Ks. Cz. Oszkiela 1,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2018 roku,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu pomieszczenia kuchni w IV Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17, w trybie bezprzetargowym,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczenia Gminie Piaseczno części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17,
w trybie bezprzetargowym,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości stanowiącej poszerzenie pasa drogowego dr. powiatowej – ul. Źródlanej, położonej w gminie Piaseczno,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20E z przeznaczeniem na prowadzenie kaplicy, w trybie bezprzetargowym na 25 lat,
13. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr LIII/14/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok,
14. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
15. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między LIII a LV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
16. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
17. oświadczenia Radnych,
18. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
19. zamknięcie sesji.