| |
 A A A

1 sierpnia o godz. 17.00 - w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - na terenie województwa mazowieckiego zawyją syreny alarmowe.

 

Tego dnia przeprowadzony zostanie trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania w celu sprawdzenia działania wspomnianych systemów. Uruchomionych zostanie 71 punktów alarmowych. Trening polegał będzie na wyemitowaniu ciągłego akustycznego sygnału alarmowego trwającego 1 minutę.

Podstawa prawna: § 10 ust.3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz.96) oraz art.17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej (Dz. U. z 2017r. poz. 2234).