| |
 A A A

Od 01.08.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wprowadza nową formę gotówkowych wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych – pod nazwą „MASOWE WYPŁATY”.

Świadczenia pieniężne będzie można odebrać, zgodnie z podanym terminarzem, w dowolnym oddziale lub agencji PKO Bank Polski S.A. na terenie całego kraju (wykaz wszystkich oddziałów i agencji dostępny jest na stronie www.pkobp.pl)

WAŻNE!
Do banku PKO BP należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty lub paszport) w dowolnym dniu wypłaty wyznaczonym przez urząd oraz poinformować kasjera, że są to wypłaty masowe świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.

Terminarz wypłat masowych na rok 2018
10-14.08.2018 r.
12-14.09.2018 r.
10-12.10.2018 r.
12-14.11.2018 r.
12-14.12.2018 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 22 737 62 16.

UWAGA! Terminarz przelewów świadczeń dla osób bezrobotnych nie ulega zmianie.