| |
 A A A

We wtorek, 3 lipca o godz. 18 odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Zalesia Dolnego, Zalesinka i Kamionki w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Jaremy, Okrężną i Redutową w Piasecznie.

Organizatorem konsultacji jest Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Są one efektem zainteresowania władz gminy Piaseczno inicjatywą radnego powiatu Michała Grzesło, który jeszcze w ubiegłym roku wystąpił w formie interpelacji do Starosty Wojciecha Ołdakowskiego z koncepcją rewitalizacji tego obszaru. Wspomniany teren ma powierzchnię około 3 ha, z czego blisko 1/3 stanowi własność Skarbu Państwa, reprezentowanego w naszym powiecie przez Starostę Piaseczyńskiego. Znajduje się na nim zbiornik wodny z niewielką wyspą. Mimo, że jest to obecnie teren w znacznej mierze zaniedbany, ma on duży potencjał rekreacyjny i edukacyjny.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Zalesia Dolnego, Zalesinka i Kamionki do udziału w przedmiotowych konsultacjach. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Głównej 50 w Piasecznie.

Grafika: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno