| |
 A A A

Podczas czwartkowej sesji radni udzieli Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Za było  18 radnych, 3 przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu za 2017 r. Tutaj 23 głosy radnych były za, przy 1 przeciw i jednym wstrzymującym się. Wykonanie otrzymało również pozytywną opinię biegłego rewidenta, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej. Ta ostatnia stwierdziła, że dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 22 911 666 zł, co stanowi 98% planu. Wydatki budżetowe wyniosły natomiast 231 117 995 zł, co znacza to, że plan został wykonany w 94,8%.

Po głosowaniu starosta Wojciech Ołdakowski podziękował radnym za udzielenie absolutorium. Przyznał, że to był trudny rok, z zawirowaniami. – Dziękuję tym, którzy nas popierali. Tym, w których Zarząd miał zawsze oparcie – mówił. – Wiem, że nie jestem w stanie przekonać wszystkich. Trudno, może jeszcze kiedyś staniemy razem po jednej stronie.

Na koniec starosta tradycyjnie poprosił kierowników i naczelników wydziałów o przekazanie podziękowań wszystkim pracownikom. - To dzięki nim możliwa jest realizacja naszych planów – podkreślił Wojciech Ołdakowski.

DSC0258
DSC0261
TTT1
KKKK1B2