| |
 A A A

Warszawa oraz sąsiadujące ze stolicą gminy i powiaty podpisały nową deklarację współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

W poniedziałek, 18 czerwca samorządowcy podpisali deklarację, która poszerza terytorialnie oraz tematycznie współpracę między gminami i powiatami. Sygnatariuszem z ramienia Powiatu Piaseczyńskiego był wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski. Przypomnijmy, od 2014 r. metropolia działa na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To między innymi: budowa systemu tras rowerowych oraz parkingów P+R, projekty edukacyjne, a także zwiększające dostępność e-usług publicznych. Dotychczas porozumienie obejmowało swoim zasięgiem 40 samorządów.

 

                                                                                          

W imieniu Powiatu Piaseczyńskiego deklarację podpisał wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.

 

Fundusze europejskie w perspektywie finansowej 2020+ będą uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne. Miasto stołeczne Warszawa, 69 gmin oraz 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński) tworzących region „warszawski stołeczny” budują zaplecze oraz wypracowują priorytety rozwojowe, aby prezentować spójne stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego 2020+. 

 

   

 Źródło: um.warszawa.pl