| |
 A A A

Od piątku 18 maja rolnicy mogą zawierać umowy o pomocy przy zbiorach z obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej oraz z cudzoziemcami. 

 
Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:
- zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
- usuwaniu zbędnych części roślin,
- klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży, lub związanych z pielęgnowaniem i poprawa jakości plonów.

Łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym. Informacje o zasadach podlegania pomocników rolnika ubezpieczeniu w KRUS można uzyskać na stronie internetowej: www.krus.gov.pl
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych ustaw, jeżeli cudzoziemiec przebywa już na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego a rolnik złożył kompletny nie zawierający błędów formalnych wniosek o zezwolenie sezonowe to praca tego cudzoziemca będzie już legalna od dnia złożenia wniosku do wydania decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową (ale nie dłużej niż 30 dni). Rolnicy, którzy posiadają już ważne zezwolenia sezonowe dla konkretnych cudzoziemców i zamierzają zatrudnić tych cudzoziemców jako pomocnika nie muszą uzyskiwać nowego zezwolenia.


Więcej informacji pod nr tel. 22 756 62 94