| |
 A A A

W dniu 12 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Piaseczyńskim w kadencji 2015-2017.

Członkowie Komisji dyskutowali o:

-    zagrożeniu epizootycznym na terenie powiatu piaseczyńskiego

-    projekcie „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu piaseczyńskiego na lata 2018-2020”

-    Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku.

W ramach pierwszego z ww. tematów, dyskusja dotyczyła zagadnień związanych z wystąpieniem na terenie powiatu piaseczyńskiego przypadków wirusa afrykańskiego pomoru świń wśród dzików oraz podjętych w związku z tym działań.

Jeśli chodzi o drugi z tematów, to Komisja opracowała projekt „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu piaseczyńskiego na lata 2018-2020”, który zostanie przedstawiony Radzie Powiatu do zaakceptowania i przyjęcia w postaci załącznika do uchwały.

Ostatnim omawianym tematem były zapisy wytycznych Wojewody Mazowieckiego do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku oraz wynikające z nich dla samorządu rekomendacje co do podejmowania określonych w tym obszarze działań.