| |
 A A A

Od dziś do 15 lutego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie na realizację inicjatyw kulturalnych, sportowych i dotyczących bezpieczeństwa. Do podziału jest 170 tysięcy zł. Wydarzenia o charakterze historycznym, projekty związane z obchodami 100.lecia odzyskania niepodległości, promocja aktywności nad Wisłą i Jeziorką, to tylko niektóre z przedsięwzięć, na realizację których można pozyskać wsparcie finansowe.

 Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:


1. Organizacja wydarzeń związanych z rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  -  10.000
2. Organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadgminnym, w tym popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe regionu  - 47.000
3. Wyrównywanie szans życiowych osób z niepełnosprawnością poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych lub ich organizację  - 8.000
4. Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży poprzez organizację rywalizacji sportowej - 40.000
5. Upowszechnianie, poprzez organizację imprez o zasięgu ponadgminnym, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wśród mieszkańców powiatu piaseczyńskiego - 28.000
6. Wyrównywanie szans życiowych osób z niepełnosprawnością poprzez udział w zawodach sportowych lub ich organizację - 10.000
7. Aktywnie nad Wisłą i Jeziorką - 17.000
8. Organizacja przedsięwzięć wspomagających bezpieczeństwo - 10.000

 

Ogłoszenie o konkursie