| |
 A A A

Od dzisiaj w sali obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym przy ul. Chyliczkowskiej 14 czynne są dwa stanowiska Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.

 Interesanci mogą załatwić przy nich następujące sprawy: 

- rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy;

- przygotowywanie i wydawanie opinii o sytuacji na lokalnym rynku pracy niezbędnych (w określonych przypadkach) do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

- przyjmowanie zgłoszeń ofert pracy dotyczących zatrudnienia cudzoziemców.

Zapraszamy!