| |
 A A A

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

zaprasza

zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do konsultacji projektu:

„Program współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Program stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. W programie wskazane są cele, zasady i formy współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz priorytetowe obszary zadań publicznych, które będą realizowane w 2018 roku przy współudziale podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie: od dnia 9 października do dnia 18 października 2017 r.

Treść programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.piaseczno.pl (zakładka Organizacje Pozarządowe) i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Wypełnione formularze należy złożyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2017 roku na:

adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

numer faksu: (22) 737 11 58

adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 – z dopiskiem „Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

 

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Formularz propozycji do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok