| |
 A A A

W poniedziałek 18 września odbyła się w starostwie konferencja informacyjno-inauguracyjna ,,Nasz piaseczyński pomysł na Klaster Energii Kraina Jeziorki”.

 Gości powitał Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski oraz wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski, który powiedział m.in.:  Cieszymy się, że na terenie naszego powiatu powstaje inicjatywa służąca bezpieczeństwu energetycznemu mieszkańców. Wierzymy, że istnieje możliwość  zaangażowania w tę inicjatywę zarówno przedsiębiorców, jak i samorządy oraz mieszkańców. Cel jest słuszny, bowiem chodzi tu o poprawę jakości powietrza, redukcję smogu oraz bezpieczeństwo energetyczne naszego powiatu. 

W trakcie konferencji podpisano List Intencyjny, którego celem jest jak najszybsze utworzenie Klastra Energii ,,Kraina Jeziorki”. Jego sygnatariuszami są: Wojciech Ołdakowski – Starosta Piaseczyński, Arkadiusz Strzyżewski – wicestarosta, Anna Bednarska – Pełnomocnik Burmistrza Gminy Piaseczno, Dariusz Zych – przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, Bartłomiej Steczowicz – Teraz Energia Sp. zoo oraz Małgorzata Mróz - IEN Energy Sp. zoo.

 

DSC0032BB
DSC0060
DSC0038
DSC0049
DSC0067
DSC0068

W części prelekcyjnej Agnieszka Przesmycka z Ministerstwa Energii przedstawiła zasady powoływania Klastrów Energii oraz możliwości korzystania z różnych form wsparcia oferowanych przez Ministerstwo. Ideę, zasady oraz korzyści z powołania Klastra Energii na terenie naszego powiatu przybliżyli uczestnikom konferencji Hanna Magdziarz z gminy Piaseczno oraz Piotr Budzisz z ATSystem. W trakcie prezentacji zostały także omówione zasady przystąpienia do Klastra Energii ,,Kraina Jeziorki” oraz główne cele działania.

Ostatnim podsumowującym punktem konferencji był panel ekspertów z udziałem przedstawicieli samorzadu, ministerstwa oraz specjalistów w dziedzinie szerokorozumianej energii, którzy odpowiadali na pytania uczestników spotkania.