| |
 A A A

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat:

Nazwa szkoły Miejscowość Nazwa grupy Liczba
miejsc
Liczba
przyjętych

Liczba
wolnych
miejsc

Technikum Nr 1

Piaseczno
Piaseczno
Piaseczno
Piaseczno
Piaseczno


Tech. informatyk (ang.-niem.)
Tech. elektronik (ang.-niem.)
Tech. org. reklamy (ang.-niem.)
Tech. poj. sam. (ang.-niem.)
Tech. teleinformatyk (ang.-niem.)

29
25
29
27
30
29
24
26
20
27
0
1
3
7
3
LO im. Ireny Sendlerowej Tarczyn
Tarczyn
pol-ang-hist (ang.-niem.)
pol-ang-biol (ang.-niem.)
13
13
9
12
4
1
IV LO Piaseczno
Piaseczno
Piaseczno
Piaseczno
pol-hist-wos (ang.-niem.)
mat-fiz-ang (ang.-niem.)
mat-geogr-ang (ang.-niem.)
biol-chem-mat (ang.-niem.)
29
57
56
56
29
57
56
56
0
0
0
0
Technikum Nr 2 Góra Kalwaria
Góra Kalwaria
Tech. budownictwa (ang.-niem.)
Tech. ekonomista (ang.-niem.)
25
25
19
13
6
12
Szkoła branż. I st. Nr 2 Góra Kalwaria
Góra Kalwaria
Góra Kalwaria
Fryzjer (niem.)
Elektromech. poj. sam. (niem.)
Kierowca mechanik (niem.)
16
25
16
7
19
12
 
8
6
4
 
LO im. Marsz. Bielińskiego Góra Kalwaria
Góra Kalwaria
Góra Kalwaria
(ang.-niem.)
(ang.-niem.)
(ang.-niem.)
32
25
30
24
15
26
8
10
4
Technikum Nr 3 Piaseczno
Piaseczno
Piaseczno
Tech. weterynarii (ang.-niem.)
Tech. arch. krajobrazu (ang.-niem.)
Tech. hodowca koni (ang.-niem.)
32
28
28
24
15
20
8
13
8
III LO Piaseczno
Piaseczno
Piaseczno
pol-hist-ang (ang.-niem.)
biol-ang (ang.-niem.)
ang-biol-wos (ang.-niem.)
28
34
34
17
29
25
11
5
9
Szkoła branż. I st. Nr 1 Góra Kalwaria Kucharz (ang.) 32 12 20
Technikum Nr 1 Góra Kalwaria Tech. żywienia i usł. gastr. (ang.-niem.) 29 18 11
II LO im. Emilii Plater Piaseczno
Piaseczno
Piaseczno
hist-wos (ang.-niem., ros.)
ang-geogr-mat (ang.-niem.)
chem-biol (ang.-niem.)
32
16
16
30
15
14
2
1
2
Technikum Nr 2 im. Emilii Plater Piaseczno
Piaseczno
Piaseczno
Tech. hotelarstwa (ang-hiszp)
Tech obsługi turystycznej (ang-hiszp)
Tech. eksploatacji portów i terminali
16
16
32
13
16
31

3
0
1

I LO Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
biol-ang (ang.-niem., hisz.)
biol-ang (ang.-niem., hisz.)
his-wos-ang (ang.-niem., hisz.)
30
27
30
29
17
16
1
10
14
Technikum Nr 1 Konstancin-Jeziorna Tech. logistyk (ang.-niem., hisz.) 28 25 3