| |
 A A A

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Aktywny samorząd” MODUŁ I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 (pok.23 - parter), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 od dnia 8.05.2017 r. do 30.08.2017 r. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie inforrmacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

W 2017 r. preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, pokój nr 23 (tel. 22 756 61 17) lub pobrać bezpośrednio ze strony ze strony Biuletynu Informacji Publicznej powiatu.