| |
 A A A

Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił 15 marca 2017 r. Alert poziomu II w związku z przekroczeniem w 2017 r. dozwolonej liczby dni  (35) powyżej normy dobowej dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego i w strefie aglomeracji warszawskiej.

pdf

Alert _poziom_II

Rozmiar : 1.79 mb
Dodano : Mar 18 2017
Zmodyfikowano : Mar 18 2017