| |
 A A A

W ubiegły piątek, 10 marca, dzięki współpracy dwóch samorządów: Powiatu Piaseczyńskiego i Gminy Tarczyn, nastąpiło uroczyste otwarcie punktu zamiejscowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarczynie.

Zaproszonych gości powitała dyrektor Poradni - Bożena Małkowska-Baranowska. Przybyli: przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Starosta Piaseczyński - Wojciech Ołdakowski, Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego - Katarzyna Paprocka, Barbara Galicz - Burmistrz Gminy Tarczyn, radni Powiatu Piaseczyńskiego - Joanna Pająkiewicz i Marcin Albinowski, ks. Prałat Władysław Michalczyk - Proboszcz parafii św. Mikołaja w Tarczynie, dyrektory szkół prowadzonych przez gminę Tarczyn i powiat piaseczyński, rodzice, przedstawiciele lokalnej społeczności oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Pęcherach-Łbiskach oraz młodzieży z Gimnazjum w Tarczynie.

Otwarcie poradni jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pedagogów. Będą oni mieć do dyspozycji gabinet logopedy, pedagoga i psychologa. Jesteśmy przekonani, że poradnia oraz specjaliści w niej pracujący będą wsparciem w procesie edukacyjnym i wychowawczym wszystkich uczniów z Gminy Tarczyn.

 

ppp1
ppp4
ppp6
ppp8
ppp11
ppp5
ppp7
ppp9
ppp10