| |
 A A A

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że rozpoczyna realizację projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie, w wieku 30 lat i powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji znajdują się na stronie internetowej www.puppiaseczno.com (zamieszczone nabory na poszczególne formy wsparcia zawierają dokładne informacje odnośnie kryteriów dostępu do projektu).

Terminy naborów na realizowane formy wsparcia w ramach projektu RPO WM:

  • staże: od 27.03.2017r. do wyczerpania środków,
  • szkolenia: od 27.03.2017r. do wyczerpania środków,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: od 03.04.2017r. do 13.04.2017r.

 

 

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020