| |
 A A A

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie oraz miejscowym Inspektoratem ZUS i Urzędem Skarbowym organizuje dla bezrobotnych zarejestrowanych w piaseczyńskim urzędzie cykliczne Warsztaty ABC Przedsiębiorczości.

Warsztaty skierowane są do osób, które planują ubiegać się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Prowadzone są przez pracownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie oraz specjalistę ds. programów  zatrudnionego w PUP w Piasecznie. Na spotkaniu pracownik CIiPKZ omawia zagadnienia dotyczące m. in. rejestracji firmy w Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, udziela wskazówek dotyczących wypełniania wniosku o zgłoszenie działalności do CEIDG; przekazuje informacje dot. zgłoszenia do ZUS, form opodatkowania itp. Natomiast pracownik PUP przedstawia kryteria na podstawie, których przyznawane są środki na podjęcie działalności gospodarczej, omawia wniosek, który ubiegająca się o dotację osoba bezrobotna musi wypełnić i złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy. Uczestnicy warsztatów mogą  także skorzystać z pomocy fachowców z ZUS i US.

Obraz-003
Obraz-006
Ein01

 

Pierwsze warsztaty odbyły się 24 lutego 2017 r. i cieszyły się dużą frekwencją (80 osób) i aktywnością uczestników. Otworzył je Pan Arkadiusz Strzyżewski Wicestarosta Piaseczyński i Pani Danuta Świetlik dyrektor PUP, którzy zawsze kierują ciepłe słowa do odważnych osób bezrobotnych planujących podjęcie działalności gospodarczej. Praktycznych porad udzielała osoba, która jeszcze niedawno była osobą bezrobotną, a obecnie prowadzi własną firmę dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z urzędu pracy.

Kolejne warsztaty już w kwietniu. Zapraszamy! Zapisy od 1.04.2017 r. w pok. 13 w siedzibie PUP w Piasecznie, przy ul. Szkolnej 20.

 

              Marzanna Szaławińska
              spec. ds. programów
                 PUP w Piasecznie