| |
 A A A

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego rozstrzygnął konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz bezpieczeństwa. Organizacjom pozarządowym przyznano dotacje na łączną kwotę 122,5 tys. zł. 

 

W tym roku na wsparcie mogły liczyć projekty związane z obchodami Roku Rzeki Wisły, takie jak: Rzeczny Orszak Zielonoświątkowy, Flis Festiwal 2017, spływ kajakowy z Królewskiego Lasu do Gassów, Święto Wisły na Urzeczu oraz Zawody w Narciarstwie Wodnym o Puchar Wisły 2017. Przyznano również dotację na opracowanie koncepcji zagospodarowania istniejącej infrastruktury nadrzecznej Wisły na terenie powiatu.

Jest także dobra wiadomość dla smakoszy: powiatową dotację otrzymały warsztaty kulinarne tradycyjnej kuchni Urzecza. Ewentualny nadmiar kalorii można będzie spalić na warsztatach tańca i śpiewu prowadzonych przez zespół ludowy „URZECZEni”.

Pomoc finansową otrzymają również Międzynarodowe Warsztaty Gospel, projekt „Dom Zośki łączy pokolenia”, oraz jubileuszowa X edycja Festiwalu Otwarte Ogrody w Zalesiu Dolnym.
Na popularyzację kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży dotację na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej otrzymał Szkolny Związek Sportowy. Dofinansowany zostanie także II Maraton Powiatu Piaseczyńskiego Sztafet, Halowe Turnieje Młodzieżowe w Siatkówce, Mikołajkowe Zawody Pływackie oraz Amatorskie Zawody w Kajakarstwie. Powiat popiera także gimnastykę szarych komórek - dotację otrzymało również „Piaseczyńskie Szachogranie 2017”.

Nie zapomniano o osobach z niepełnosprawnością. W ramach wyrównywania szans życiowych wsparcie z powiatu otrzymała XII Tataspartakiada Dobrej Woli oraz IKS Konstancin sekcja koszykówki na wózkach.

W ramach zadania z zakresu bezpieczeństwa Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego przyznał dotację na ćwiczenia terenowe dla ratowników w zakresie ewakuacji ludzi z miejsc trudnodostępnych.

Szczegółowe wyniki konkursu