| |
 A A A

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie zaprasza młodzież i dorosłych, w wieku od 9 do 20 lat, do udziału w Festiwalu Fredrowskim ,,Mocium Panie”, który odbędzie się na terenie Warszawy i Mazowsza w pierwszej połowie 2017 r.

Impreza ma na celu zorganizowanie przeglądu sztuk teatralnych inspirowanych twórczością Aleksandra Hrabiego Fredry i skierowana jest do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, domów i centrów kultury, szkół artystycznych i teatralnych oraz innych placówek, które deklarują uczestnictwo w wydarzeniu.

Deklaracje uczestnictwa należy zgłaszać do 31 marca 2017 r.

Więcej informacji www.festiwalmociumpanie.pl

Gorąco zachęcamy do udziału w festiwalu!