| |
 A A A

Powiat Piaseczyński w partnerstwie z gminami Góra Kalwaria i Konstancin - Jeziorna otrzymał 8,5 mln zł dotacji na termomodernizację budynków.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną budynki powiatowe: Liceum przy ul. Chyliczkowskiej, szkoły RCKU , budynek przy ul. Czajewicza 2/4 (dawny Urząd Skarbowy) w Piasecznie oraz Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
Ponadto Gmina Góra Kalwaria przeprowadzi modernizację budynków OSP Łubna oraz budynku przy ul. Pijarskiej 40, a Gmina Konstancin – Jeziorna zmodernizuje Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Żeromskiego15.