| |
 A A A

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego, coraz częściej docierają do nas informacje dotyczące nieprawidłowości w sprawowaniu całodobowej opieki nad pensjonariuszami przez prywatne domy opieki. Zwracamy się do Państwa z apelem o dokładne weryfikowanie miejsc, do których pod opiekę oddajecie Państwo swoich bliskich. W trosce o zapewnienie im godnych warunków pobytu informujemy, w jaki sposób najlepiej zweryfikować placówkę.

Jak wybrać dom całodobowej opieki - krok po kroku?

 1. wybierz  placówkę (za pomocą reklam, stron internetowych, z wiedzy i polecenia innych);
 2. sprawdź, czy dom, który wybrałeś posiada wpis do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/rejestry-i-wykazy/9481,Rejestry.html. Taki wpis oznacza, że Placówka prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełnia wszelkie wymogi do świadczenia opieki całodobowej a także podlega kontrolom.
 3. możesz zasięgnąć informacji w miejscowym ośrodku pomocy społecznej, bądź powiatowym centrum pomocy rodzinie, czy w stosunku do placówki nie toczy się postępowanie;
 4. koniecznie zwizytuj Placówkę, w szczególności zwracając uwagę na:
 • czystość;
 • zapach;
 • dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych /np. kabiny prysznicowe wyposażone w krzesełko, toalety ze specjalnymi uchwytami, w przypadku pokoi usytuowanych na piętrze windę do przewozu osób mających problemy w poruszaniu/.
 1. umów się na indywidualną rozmowę z osobą reprezentującą Placówkę i w szczególności dopytaj o:
 • personel /pielęgniarki, opiekunki, dyżury lekarskie, współpraca z przychodnią zdrowia, zapewnienie wizyt u lekarzy specjalistów, ewentualny sposób organizowania pobytu szpitalnego w razie takiej konieczności/;
 • organizację posiłków /dostępność i sposób przygotowywania oraz możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb mieszkańca/;
 • w jaki sposób dom dba o higienę niesamodzielnych mieszkańców;
 • co wchodzi w cenę pobytu (czy również środki czystości i higieny osobistej, leki itp.);
 • dowolność odwiedzin bliskich, /czy nie występują ograniczenia co do terminów i czasu/.
 1. z uwagą zapoznaj się z projektem, czy też wzorem umowy obowiązującym w Placówce /czy zawiera wszystkie poczynione ustalenia; wysokość, sposób i termin uiszczania opłat; sposób i termin jej rozwiązania a także np. odpowiedzialność za rzeczy osobiste mieszkańca/.

 

Jeżeli doświadczasz lub już posiadasz złe doświadczenia w należytym sprawowaniu opieki przez prywatne placówki koniecznie o tym poinformuj - pomóż i nie narażaj innych - my załatwimy resztę.

Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 756-62-42

 

Foto: Archiwum DPS w Górze Kalwarii