| |
 A A A

O utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy – pierwszego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w powiecie, który powstaje właśnie Pęcherach- Łbiskach, zadecydowała 11 września Rada Powiatu.

Zgodnie z przepisami o pomocy społecznej do powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia. Dlatego w grudniu 2018 roku złożyliśmy wniosek o przyznanie środków finansowych na wyposażenie i działalność bieżącą w 2019 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łbiskach – Pęcherach. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 312 632 zł.

Nasz Dom będzie ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym z 15 miejscami przeznaczonymi dla osób ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Docelowo z usług świadczonych przez Dom będzie mogło korzystać 45b mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego. Będzie on funkcjonował przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone będą zajęcia z uczestnikami w 5 pracowniach.

Usługi, które będzie oferował Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, będą świadczone w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów, a w szczególności treningów funkcjonowania w codziennym życiu i treningów umiejętności interpersonalnych. Ma to umożliwiać przezwyciężanie trudności życiowych  za pomocą różnych form rehabilitacji, a w konsekwencji podnieść jakość życia uczestników.

To zadanie powierzymy w drodze konkursu ofert organizacjom pozarządowym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.