| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w ramach formuły współpracy i wzajemnego wsparcia placówek edukacyjnych zainicjowanej w lutym 2019 roku.

 

Podczas spotkania 27 lutego wstępnie planowaliśmy kolejne spotkanie zorganizować jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019. Z uwagi jednak na trudny okres w oświacie wynikający między innymi z kwietniowych strajków, przełożyliśmy spotkanie na czas powakacyjny.

Analizując szerzej zakres wspólnych inicjatyw, które możemy podejmować, aby wzmacniać i wspierać nasze szkoły i przedszkola, w tym zakres pomocy specjalistycznej realizowany w placówkach oraz uznając za zasadne tworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń, proponujemy nadać nazwę naszym szkoleniowym spotkaniom - „Piaseczyńskie Forum Edukacyjne”.

Z uwagi na lawinowo rosnącą ilość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i liczne problemy zgłaszane przez rodziców skupionych wokół Piaseczyńskiego  Komitetu Rodziców  Dzieci z Orzeczeniami o Kształceniu Specjalnym, istnieje pilna potrzeba szkolenia pod kątem organizacji kształcenia dzieci z orzeczeniami i realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o kształceniu specjalnym.

Zapraszamy zatem na spotkania szkoleniowe, które zorganizujemy w trzech terminach, oddzielnie dla każdego etapu edukacyjnego. Podział ten wynika ze specyfiki rozwojowej dzieci/uczniów na każdym etapie oraz z trudności logistycznych zorganizowania szkolenia dla grupy ponad 400 osób, gdyż taką frekwencję łącznie przewidujemy. Ważne jest, aby  każdą placówkę reprezentowały co najmniej dwie osoby: dyrektor i koordynator zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub jeden z jego członków (pedagog lub psycholog).

Terminy szkoleń:

16 września 2019 r. – godz. 10-14 - szkolenie dla dyrektorów i specjalistów przedszkoli z terenu gmin w obrębie powiatu piaseczyńskiego; miejsce szkolenia – sala konferencyjna Biblioteki , ul. Jana Pawła II 55 – budynek CEM – Centrum Edukacyjno – Multimedialne

17 września 2019 r. -  godz. 10-14 - szkolenie dla dyrektorów i specjalistów szkół podstawowych z terenu gmin w obrębie powiatu piaseczyńskiego; miejsce szkolenia – sala konferencyjna Biblioteki , ul. Jana Pawła II 55 – budynek CEM – Centrum Edukacyjno – Multimedialne

18 września 2019 r. - godz. 10-14 - szkolenie dla dyrektorów i specjalistów szkół ponadpodstawowych z terenu gmin w obrębie powiatu piaseczyńskiego; miejsce szkolenia – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

Obecność wszystkich Państwa jest bardzo ważna i równie ważne jest przekazanie informacji, które uzyskacie Państwo podczas szkolenia całej kadrze pedagogicznej w placówkach, ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców klas, opiekunów świetlic, zespołu dyrektorów, wszystkich specjalistów.

Zdajemy sobie sprawę, że sierpień i początek września jest czasem intensywnego  przygotowania do nowego roku szkolnego i posiedzeń rad pedagogicznych w placówkach, jednak z uwagi na fakt, że treści przekazane Państwu na szkoleniu dotyczyć będą w dużej mierze tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET-ów)
i Wielospecjalistycznych  Ocen Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU), wokół których pojawia się dużo niejasności, oraz regulacji prawnych dotyczących dokumentowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i pomocy specjalistycznej udzielanej w szkołach
i przedszkolach, ważne jest abyśmy zorganizowali szkolenie najpóźniej do 10 września.  

Szkolenie poprowadzą specjaliści z PPP. Zostaną również przekazane ważne informacje
z Kuratorium Oświaty. Zapraszamy specjalistów/nauczycieli szkół do podzielenia się dobrymi praktykami z zakresu dokumentacji IPET i WOPFU. Wiemy, że w niektórych szkołach funkcjonują praktyki, które mogą być cennym wsparciem dla innych placówek.