| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

 

Trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku 30 lat i więcej, w ramach projektu RPO WM.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że do 13 września br. przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (pozostały środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 2 stanowisk pracy) dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, którzy spełniają poniższe trzy kryteria (z pierwszego punktu obowiązkowe jest przynależenie do co najmniej jednej z grup docelowych), które są obligatoryjne dla wszystkich uczestników:
 
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW
1. • osoba w wieku 30 lat i więcej długotrwale bezrobotna (zgodnie z następującą definicją: osoba zarejestrowana w PUP w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy)
lub/i
• osoba w wieku 30 lat i więcej z niepełnosprawnościami
lub/i
• osoba w wieku 30 lat i więcej posiadająca niskie kwalifikacje (na poziomie do ISCED 3 tj. wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym, włącznie)
lub/i
• osoba w wieku 50 lat i więcej
lub
• kobieta w wieku 30 lat i więcej
2. Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie
  
 
Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy (na pełny etat).

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737-62-14

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.
 
Wnioski są do pobrania ze strony internetowej PUP w Piasecznie: http://piaseczno.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/10242488-wznowienie-naboru-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-dla-skierowanego-bezrobotnego-w-wieku-30-lat-i-w