| |
 A A A

Powiat Piaseczyński złożył wniosek do programu, którego głównymi celami jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu, opieki  i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb.

 

Program Centra opiekuńczo-mieszkalne  to rządowy program finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powiat dostrzega potrzebę tworzenia miejsc, które zapewnią dorosłym niepełnosprawnym osobom poprawę jakości życia oraz odciąży ich opiekunów poprzez umożliwienie im podjęcie pracy lub innych codziennych aktywności życiowych, a także możliwość godnego funkcjonowania, kiedy ich prawni opiekunowie nie będą już w stanie w odpowiednim stopniu się nimi zajmować.

Dlatego planujemy budowę i utworzenie Centrum o powierzchni 500 m kw. z którego korzystać będzie 30 niepełnosprawnych, w stopniu znacznym lub umiarkowanym, dorosłych mieszkańców Powiatu – w tym 10 osób przyjętych zostanie na pobyt dzienny oraz 20 na pobyt całodobowy. Budynek, który ma stanąć na działce w Konstancinie-Jeziornie przy Żółkiewskiego, a także jego otoczenie będzie pozbawione barier architektonicznych, w tym zostanie wyposażony w windę.

W Centrum znajdzie się część dzienna (kuchnia, pokoje zajęć, łazienki, pomieszczenia dla personelu i inne pomieszczenia zapewniające świadczenie usług dla mieszkańców Powiatu korzystających z pobytu dziennego) oraz część mieszkalna zapewniająca pomieszczenia pobytu całodobowego wyposażone w łazienkę (min. 15m2 dla każdego mieszkańca). Wszystkie pomieszczenia wyposażone będą w system monitorująco- alarmowy oraz przywoławczy. Wyposażenie budynku będzie zapewniało uczestnikom możliwość wypoczynku, higieny osobistej, przygotowania posiłków, kontaktu z innymi mieszkańcami, rozwoju zainteresowań, rehabilitacji ruchowej itp.

Pod warunkiem otrzymania finansowania, w ramach projektu, w I – III kw. 2020 roku, ma zostać opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, której koszt szacujemy na 150 tysięcy zł. Uzyskanie pozwolenia na budowę powinno nastąpić w IV kwartale 2020 roku, a prace budowlane zostać przeprowadzone w I – IV kwartale 2022 roku. Koszt prac budowlanych wyniesie 2 723 100 zł, a wyposażenie budynku ma kosztować 300 tysięcy zł. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego „Barka” ma rozpocząć działalność w II kw. 2022 roku.

Według danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w naszym powiecie mieszka 2016 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym 1689 osób z orzeczeniami o znacznym  i  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  Z grupy  wszystkich osób niepełnosprawnych tylko 112 pracuje zawodowo. Większość, nie mogąc podjąć pracy ze względu na stan swojego zdrowia, przebywa zamknięta w przysłowiowych „czterech ścianach”, często zdana tylko  na opiekę najbliższej rodziny. Dotychczasowy system opieki społecznej nie stwarzał możliwości ich aktywizacji społecznej i zapewnienie im  jakości życia na miarę ich oczekiwań i możliwości. Stworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego „Barka” umożliwi jego podopiecznym nawiązywanie relacji interpersonalnych, rozwijanie procesów uspołecznienia, stymulowanie aktywności ruchowej, kompetencji poznawczych i społecznych.

Centrum ma być uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Chcemy aby „Barka”  była realną pomocą w opiece nad niepełnosprawnymi osobami dorosłymi z terenu powiatu.