| |
 A A A

Informujemy, iż w ramach programu” Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomiony został w bieżącym roku nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Modułu I Obszar C Zadanie 1).

 

Adresaci Programu:

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Wysokość dofinansowania:

  1. dofinansowanie – 10.000 zł,
  2. wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie  upływa w dniu  31.08.2019 r.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22/756-62-77 lub pobrać poniżej:

Wniosek "O" - podopieczny
Wniosek "P" - osoba pełnoletnia

Wkładka - Obszar C Zadanie 1

zał. 1 - oświadczenie o wysokości dochodów
zał. 4a - zaświadczenie od pracodawcy
zał. 4 - wkład własny

zał. 11 - zaświadczenie lekarskie C1

Dokumenty programowe:

Aktualne kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

„Aktywny samorząd” - treść programu
Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”