| |
 A A A

Na czwartkowej sesji Rady Powiatu powołano Kolegium Honorowe opiniujące wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego. 

 Jego skład to: 

  1. Włodzimierz Rasiński – Przewodniczący Kolegium
  2. Ksawery Gut – Członek Kolegium
  3. Joanna Muszyńska – Dziurny - Członek Kolegium
  4. Kazimierz Porębski - Członek Kolegium
  5. Robert Kornberg - Członek Kolegium
  6. Sergiusz Muszyński - Członek Kolegium

Odznaka jest wyróżnieniem za szczególne zasługi obywatelskie, określone w czterech kategoriach: samorządowej, społecznej, edukacyjno-kulturalnej i gospodarczej. Została ustanowiona uchwałą Rady Powiatu Piaseczyńskiego Nr XXVIII/4/13 z dnia 5 września 2013 r

Odznakę nadaje Rada Powiatu Piaseczyńskiego na wniosek:

1) Przewodniczącego Rady Powiatu,

2) Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego,

3) grupy co najmniej 20 Radnych Powiatu Piaseczyńskiego,

4) organu jednostki samorządu terytorialnego położonej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,

5) grupy co najmniej 100 mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego,

6) organizacji społecznej, gospodarczej lub stowarzyszenia z obszaru Powiatu Piaseczyńskiego.

 

Kryteria oceny wniosków oraz tryb pracy Kolegium Honorowego określa Regulamin.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów.

 

odt

REGULAMIN

Rozmiar: 7.02 kb
Dodano: 2019-07-01
Zmodyfikowano: 2019-07-01