| |
 A A A

Radni na dzisiejszej sesji udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

Głosowanie poprzedziła prezetacja "Raportu o stanie powiatu", który jest podstawą do udzielenia zarządowi wotum zaufania. Coroczne przygotowanie raportu jest nowym obowiązkiem wynikającym ze znowelizowanej ustawy o samorządzie powiatowym. To dokument, który zawiera informacje m in. o stanie finansów Powiatu i jego mieniu, realizacji uchwał, rozpoczętych i kontynuowanych inwestycjach. Można w nim znaleźć także statystyki informujące o realizacji zadań przez poszczególne wydziały starostwa i jednostki organizacyjne.

Po wysluchaniu (negatywnego) stanowiska Klubu Radnych PIS na temat zaprezentowanego raportu, radni udzielili zarządowi wotum zaufania (za było 21 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, a 4 było przeciw).

Następnie rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Finansów oraz Komisji Rewizyjej w sprawie realizacji budżetu za 2018 rok. Stosunkiem głosów 22 za przy 4 wstrzymujących się radni udzielili zarządowi absolutorium.

 

DSC0404
DSC0431
DSC0414a