| |
 A A A

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie prowadzi nabór wniosków o staże i refundacje składek ZUS.

 Od 11 lutego przyjmowane będą również wnioski o:
- PRACE INTERWENCYJNE,
- DOFINASOWANIE ZATRUDNIENIA DLA OSÓB 50+,
- DOFINASOWANIE z KFS KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Wnioski do pobrania na stronie www.piaseczno.praca.gov.pl (zakładka Rynek Pracy-Nabory) lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Szkolnej 20.
Informacja telefoniczna: (22) 737 62 27, (22) 737 62 11.