| |
 A A A

Wszystko wskazuje na to, że wbrew pogłoskom dyspozytornia medyczna obsługująca powiat piaseczyński będzie nadal zlokalizowana w Warszawie, a nie w Radomiu.

W związku z planowanymi zmianami w organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego pojawiają się informacje, które mogą budzić niepokój mieszkańców. Jednak Mazowiecki Urząd Wojewódzki uspokaja, że dyspozytornia medyczna obsługująca powiat piaseczyński będzie nadal zlokalizowana w Warszawie, a nie jak przewidywano i podano w lokalnej prasie - w Radomiu.

Teren naszego powiatu obsługują obecnie 4 zespoły ratownictwa medycznego stacjonujące w Piasecznie, Tarczynie, Górze Kalwarii i Mrokowie. Lokalizacja tych zespołów zostanie utrzymana, natomiast Powiat w porozumieniu z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie stara się pozyskać jeszcze jeden zespół, który stacjonowałby w Konstancinie - Jeziornie.

W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę (i podobne infekcje) pragniemy przypomnieć, że nocna i świąteczna pomoc lekarska świadczona jest w powiecie piaseczyńskim w dwóch punktach: Szpitalu św. Anny przy ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie, tel. 22 735 41 08 oraz w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie, ul. Długa 40/42, tel. 888 29 20 (21). Pomoc świadczona jest w godz. 18.00 – 8.00 w dni robocze oraz całodobowo w soboty i święta.

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia chory może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej niezależnie od miejsca zamieszkania. Dyżurujący lekarz udziela porad na miejscu, a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta lub telefonicznie. Zachęcamy do korzystania z obu wymienionych wcześniej punktów, ponieważ czasami w Piasecznie tworzą się kolejki, podczas gdy w Konstancinie pacjenci przyjmowani są na bieżąco.