| |
 A A A

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii udziela, w razie potrzeby, wsparcia psychologicznego młodym mieszkańcom powiatu. Warto o tym pamiętać również podczas ferii. Niech to będzie bezpieczny czas!