| |
 A A A

Szpital św. Anny w Piasecznie poszukuje nowych specjalistów, w tym ordynatora, oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Serca.

Czterech internistów złożyło wypowiedzenia zawartych umów, co może oznaczać, że od 1 lutego na oddziale nie będzie wystarczającej liczby lekarzy. Jednocześnie dyrekcja jest otwarta na współpracę z dotychczasowym personelem, jeśli ten zdecyduje się wycofać swoje wypowiedzenia. Dla dyrekcji szpitala priorytetem jest zachowanie ciągłości opieki.

Oprócz intensywnej rekrutacji i rozmów z lekarzami, szpital przygotowuje się jednak na sytuację, w której na oddziale nie będzie wystarczającej obsady. Gdyby tak się stało, oddział czasowo wstrzyma działalność do momentu uzupełnienia kadry lekarskiej.

O sytuacji poinformowany jest Mazowiecki Oddział NFZ, Wydział Zdrowia UW, pogotowie ratunkowe i Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Wewnętrznych. Szpital złożył wniosek o tymczasowe zawieszenie działalności oddziału na 3 miesiące od dnia 1 lutego. To czas pozwalający na uzupełnienie braków kadrowych, jednak szpitalowi zależy na jak najszybszym przywróceniu normalnej pracy oddziału przed upływem tego terminu.

Jeśli praca oddziału zostanie wstrzymana, pacjenci przebywający na oddziale, którzy będą wymagali dalszego leczenia w warunkach szpitalnych, zostaną przewiezieni do innych szpitali w regionie.

Pozostałe oddziały szpitala pracują bez zmian.

Źródło: Rzecznik prasowy EMC