| |
 A A A

21 stycznia 2019 roku na torach Piaseczyńskiej Kolejki Wąskotorowej zawitał powstały w 1950 roku parowóz Px48.

 

Parowóz ten został użyczony przez Stację Muzeum (d. Muzeum Kolejnictwa) na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy Stacją Muzeum a Gminą Piaseczno i Piaseczyńsko-Grójeckim Towarzystwem Kolei Wąskotorowej na okres do 2030 roku z możliwością przedłużenia. 

Po rozładunku parowozu przystąpiono do jego inspekcji. Pojazd jest w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Wymaga jednak kilku koniecznych napraw. Po ich wykonaniu będzie możliwe przywrócenie go do eksploatacji. 

Oficjalne powitanie parowozu odbędzie się w dniu 24 stycznia br. o godzinie 11.00 na stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe przy ulicy Sienkiewicza 14. Zapraszamy!