| |
 A A A

Głównym punktem czwartkowej sesji Rady Powiatu było przyjęcie budżetu na przyszły rok. Po burzliwej dyskusji, z udziałem mieszkańców Gminy Prażmów, Rada podjęła uchwałę budżetową na rok 2019. Za było 15 radnych, 10 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Planowane dochody budżetowe wynoszą ogółem 267,4 mln zł i w porównaniu z rokiem poprzednim są wyższe o 14,9 mln zł, natomiast wydatki kształtują się na poziomie 256,3 mln zł i są niższe niż w roku 2018 o 272,2 tys. zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 11,1 mln zł, podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczona zostanie na spłatę długu oraz na wykup obligacji komunalnych.
Ustalono 27 zadań inwestycyjnych, przeznaczając na nie 31,8 mln zł - o 4,6 mln zł więcej niż planowano w roku poprzednim. Do największych i  najbardziej kosztownych zadań należą:
• budowa nowej siedziby PUP przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z zagospodarowaniem terenu (4,7 mln),
• rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach (3,8 mln zł),
• rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Szpitalnej w Piasecznie (3,7 mln zł),
• przebudowa ul. Powsińskiej i Okrzewskiej na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wspólną (3 mln zł),
• przebudowa ul. Głównej (2,8 mln zł),
• rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 przy Al. Brzóz w Piasecznie (2,4 mln zł),
• termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie (1,5 mln zł),
• przebudowa drogi Zalesie Górne – Ustanów  – Uwieliny (ul. Wiekowej Sosny) - 1,2 mln zł.

W budżecie zabezpieczono również ponad milion złotych na adaptację budynku po byłej jednostce wojskowej w Górze Kalwarii na potrzeby  filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie.

DSC0325
DSC0346
DSC0377
DSC0398
DSC0400
DSC0428
DSC0356XXX
DSC0404

Tradycyjnie już, procentowo największą pozycję w budżecie stanowi oświata. Na ten cel przeznaczono 70,5 mln (31,5% wydatków bieżących ogółem) i ustalono 8 zadań inwestycyjnych. W kwocie uwzględniono również styczniową, pięcioprocentową podwyżkę dla nauczycieli. Na drugim miejscu jest pomoc społeczna z  49,4 mln zł  (22,1% wydatków bieżących).

Podobnie jak w roku ubiegłym ponad 21 % planowanych na przyszły rok wydatków bieżących stanowić będą obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa - tzw. „janosikowe”. Wysokość obowiązkowej daniny wyniesie aż 47,8 mln zł - o ponad 2 mln więcej niż w roku poprzednim.