| |
 A A A

Fajerwerki, petardy, rakiety, rzymskie ognie – to materiały wybuchowe. Odpalanie ich towarzyszy plenerowemu, noworocznemu świętowaniu. Przy nierozważnym postępowaniu poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie – choć służą rozrywce i są powszechnie dostępne, zawierają materiały wybuchowe. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa często doprowadza do wypadku.

Pamiętaj, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, dlatego muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją.

Warto przestrzegać najważniejszych zasad korzystania z fajerwerków:

  • KUPUJESZ – sprawdź, czy:

- Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.

- Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.

- Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.

- Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.

- Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację                       o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

  • UŻYWASZ – pamiętaj:

- Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.

- Czytaj instrukcję. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.

- Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.

- Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.

- Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś Policji.

- Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.

  • GDY JESTEŚ ORGANIZATOREM IMPREZY Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB:

 Organizator powinien uwzględnić m.in. takie elementy jak:

- warunki ewakuacji ludzi (co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń) – drogi powinny być drożne;

- wykończenie wnętrz – nie powinno używać się materiałów i wyrobów łatwo zapalnych (bezwzględny zakaz stosowania na drogach ewakuacyjnych materiałów luźno zwisających i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych);

- sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych (systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, gaśnic);

- zapewnienie dostępu do gaśnic i wyjść ewakuacyjnych;

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych;

- znajomość przez pracowników obsługi i służb ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru (w szczególności zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji i sposobów alarmowania PSP oraz służbom ratowniczych);

- drożne drogi dojazdowe dla samochodów ratowniczych.

 

opracowanie na podstawie: artykuł na łamach Przeglądu Pożarniczego "Bezpieczne odpalanie" oraz www.straz.pl/aktualnosci/bezpieczna-zabawa-sylwestrowa-2019