logo_powiat_paseczynski

piątek 12.02.2016
Czesława, Damiana, Normy
"Cookies"   Strona główna   Kontakt                  Bip Znajdź nas na Facebooku

 

Wydarzenia

Duży przyrost wiedzy w szkołach powiatu piaseczyńskiego – edukacyjna wartość dodana

12.04.201112:50

Od lat szkoły piaseczyńskie funkcjonowały w cieniu warszawskich placówek, które miały opinię tych lepszych, gruntowniej przygotowujących do matury. Oceny formułowane były na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Wieloletnie działania powiatowego doradcy metodycznego z matematyki pani Haliny Olbryś pozwalały ocenić przyrost wiedzy naszej młodzieży, ale nie było możliwości porównania ze szkołami warszawskimi.

W tym roku po raz pierwszy opublikowane zostały, dla szkół ponadgimnazjalnych, dane o efektywności nauczania. Ich wynik stanowił potwierdzenie powiatowych badań, że mimo często słabszych wyników na wejściu przyrost wiedzy w naszych placówkach jest znaczny. Przeprowadzone w trybie pilotażowym ogólnopolskie badania możliwe były dzięki wprowadzeniu obowiązkowego egzaminy maturalnego z matematyki, co pozwoliło na porównanie gimnazjalnych egzaminów humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego odpowiednio z pisemną maturą z języka polskiego i matematyki.

Na podstawie wyniku ucznia na egzaminie gimnazjalnym szacowany jest wynik przewidywany na egzaminie maturalnym. Edukacyjna wartość dodana określa o ile jest lepszy (dodatnie EWD) lub gorszy (ujemny EWD) od prognozowanego efekt nauczania (przyrost wiedzy i umiejętności) w określonej szkole.

Opis osi wskazuje na zawarte na niej informacje:
- oś pozioma ilustruje wyniki egzaminu maturalnego.
- oś pionowa ilustruje wskaźniki EWD. W wypadku EWD skala ma swój środek w punkcie 0. Wynik EWD równy np. 5 pkt, oznacza, że przeciętny uczeń tej szkoły otrzymał na egzaminie maturalnym o 5 punktów więcej, niż by to wynikało z jego rezultatu na egzaminie gimnazjalnym. Przykładowa szkoła osiągnęła wysoką efektywność nauczania: wynik EWD równy 4 punkty.

W górę od środka układu EWD przyjmuje wartości dodatnie (efektywność nauczania wyższa niż przeciętna w Polsce), w dół od środka układu przyjmuje wartości ujemne (efektywność nauczania niższa niż przeciętna w Polsce). Rozpiętość elipsy mówi o przedziale ufności. Przedział ufności z określonym prawdopodobieństwem zawiera prawdziwą wartość EWD i na jego rozpiętość wpływa ilość uczniów przystępujących w danej szkole do egzaminu maturalnego (im mniej tym dłuższy przedział ufności i wynik mniej precyzyjny) oraz osiągnięte wyniki na egzaminie (im większe zróżnicowanie tym dłuższy przedział ufności i wynik mniej precyzyjny)
Szkoły neutralne (elipsa w centrum układu współrzędnych). Szkoły, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.
Szkoły sukcesu to szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.
Szkoły wspierające to szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. W tej ćwiartce znajdą się technika lub licea, do których najczęściej przyszli słabsi pod względem wyników ze sprawdzianu uczniowie, a intensywna praca zaowocowała znaczną efektywnością nauczania.
Szkoły wymagające pomocy to szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. W tej ćwiartce znajdą się licea i technika, do których przyszli słabsi pod względem wyników egzaminu gimnazjalnego uczniowie i w ciągu nauki w szkole ponadgimnazjalnej nie uczynili postępu na miarę swoich możliwości.
Szkoły niewykorzystanych możliwości to szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

W oparciu o dostępne dane i własne obserwacje można stwierdzić, że podstawą sukcesu dydaktycznego uczniów mierzonego EWD są w dużym stopniu czynniki, wśród których w powiecie piaseczyńskim można wymienić:
- funkcjonowanie doradztwa metodycznego, które wspiera nauczycieli w zakresie języka polskiego i matematyki, czego efektem jest dobrze wykształcony i ciągle doskonalący się nauczyciel,
- realizacja w 2010/2011 roku projektu unijnego: "Jestem fachowcem – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość", w ramach którego prowadzone były w trzech technikach powiatu między innymi zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z fizyki, matematyki i języka dla uczniów z trudnościami w uczeniu się,
- organizacja pod patronatem powiatu konkursów o zasięgu powiatowym oraz prowadzenie konkursów wewnątrzszkolnych, które  stanowią dużą motywację do nauki.

Na stronie http://matura.ewd.edu.pl można porównać wyniki techników oraz liceów i nagle okazuje się, że szkoły z powiatu piaseczyńskiego to szkoły sukcesu (szczególnie Technikum Nr 1 w Piasecznie) lub szkoły neutralne - przeciętna efektywność w skali kraju (język polski -  wszystkie szkoły EWD dodatnie - środek elipsy, w przypadku matematyki, tylko jedna szkoła potrzebuje pomocy).

Wybierając szkołę warto zapoznać się z wynikami piaseczyńskich i warszawskich placówek. Bardzo dobry uczeń w większości szkół osiągnie na maturze wynik porównywalny z egzaminem gimnazjalnym. Może jednak należy dalej rozwijać i doskonalić swoje umiejętności, wtedy trzeba wybierać szkoły z wysoką efektywnością nauczania (EWD dodatnie, im większe tym wyższy przyrost wiedzy podczas nauki w danej szkole).
Samodzielnego porównania różnych szkół można dokonać na stronie http://matura.ewd.edu.pl.

Opracowano w oparciu o materiały szkoleniowe na stronie http://ewd.edu.pl

Archiwum wydarzeń

 

Strona główna - Polityka prywatności - Administracja 
 
 
CMS,
hosting
-
Maxus Net Communications 2005-2016

Projekt, wykonanie - Mariusz Kleć: Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie