| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie realizuje projekt „Podnosimy jakość i dostępność usług!”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań  na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Projekt ma na celu wsparcie kadrowe publicznych służb zatrudnienia w powiecie piaseczyńskim poprzez współfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Realizacja projektu przyczynia się do uzyskania zatrudnienia na poziomie zgodnym ze standardami usług rynku pracy, a w związku z tym podniesienia jakości i dostępności usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego na odpowiedni poziom.

Realizacja tego projektu przewidziana została na okres 01.12.2011r. - 31.12.2013 r.
W ramach projektu są zatrudnione 2 osoby: 1 pośrednik pracy i 1 doradca zawodowy

Całkowita wartość projektu: 151 288,00 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 128 594,80zł
Wkład własny: 22 693,20 zł